Biến chứng của thoái hóa cột sống và phương pháp điều trị dự phòng