Có nhiều nguyên nhân gây đau lưng. Đau lưng có thể do yếu tố gia đình: Như chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của người nhà trong gia đình hoặc một số nghề nghiệp phải đứng nhiều. Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân sẽ giải đáp cho bạn về các nguyên nhân gây đau lưng.