Đau lưng - Triệu chứng điển hình của thoát vị đĩa đệm