Thoái hoá cột sống thắt lưng không chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi mà còn gặp ở người trẻ tuổi làm công việc văn phòng hoặc ít thay đổi tư thế. Vậy điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng như thế nào? Lắng nghe chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trả lời.