Đau dây thần kinh tọa khiến người bệnh đi lại, vận động khó khăn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Vậy làm thế nào để phòng ngừa đau dây thần kinh tọa? Hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải giải đáp qua video này!