Anh Nguyễn Văn Mạnh – SĐT: 0919.763.726 bị thoái hóa cột sống, gai cột sống, viêm tụ dịch khớp 2 bên cổ chân, phải bỏ nghề lái ghe, nằm liệt suốt 3 tháng, nhưng anh đã vượt qua!