Người bị thoát vị đĩa đệm nên tập gì? Chế độ tập luyện như thế nào là hợp lý? Mời chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân tư vấn qua video sau.