TS. BSCKII. Nội Xương Khớp Mai Thị Thanh Tâm tư vấn về thời gian dùng Cốt Thoái vương trong bệnh thoái hóa cột sống cổ và đau thần kinh tọa.