Đau lưng cấp tính diễn ra nhanh chóng, đột ngột, thường đau trong thời gian 4-5 tuần. Nguyên nhân bệnh bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt, tác động từ bên ngoài như chấn thương. Đau lưng mạn tính có thể từ đau lưng cấp tiến triển thành.