Dân văn phòng rất dễ bị thoái hóa đốt sống cổ. Việc ngồi điều hòa lâu cũng có thể gây thoái hóa, đau đớn. Vậy thoái hóa đốt sống cổ do ngồi nhiều có nên sử dụng Cốt Thoái Vương không? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân tư vấn.