Thoát vị đĩa đệm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt như thế nào? Cần làm gì để cải thiện? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video này!