Cắt bản sống giải phóng tủy, rễ thần kinh khi có phối hợp hẹp ống sống. Một phần của bản sống được lấy ra hoặc được cắt xén để tạo nhiều không gian hơn cho các dây thần kinh tủy sống. Phương pháp này áp dụng cho những trường hợp khối thoát vị rất lớn.