Thoát vị đĩa đệm L5-S1 là tình trạng thoát vị đĩa đệm chèn giữa hai đốt sống này, phần nhân nhầy bên trong đĩa đệm bị tràn ra ngoài bằng nhiều cách. Tình trạng này gây chèn ép các các dây thần kinh, dây chằng và cơ xung quanh xương sườn gây cảm giác đau.