TÔI ĐANG DÙNG CỐT THOÁI VƯƠNG MÀ DÙNG THÊM GLUCOSAMIN CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Trả lời:

Chào bạn, 

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp Cốt Thoái Vương và Glucosamin được bạn nhé.

Bạn áp dụng lộ trình từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!