Điều trị thoát vị đĩa đệm đầu tiên phải chú ý tới chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi. Nếu cố gắng vận động sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Khi điều trị bằng các biện pháp bảo tồn trong thời gian kéo dài không đỡ thì sẽ được chỉ định phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.